Kinderyoga berust op de belangrijkste elementen van Yoga voor volwassenen, zoals traditionele Yogaoefeningen, concentratie- en meditatieoefeningen, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen. Kinderyoga wordt meer spelenderwijs en dynamischer gebracht dan Yoga die aan volwassenen wordt gegeven. Er is veel mogelijk in een kinderyogales zonder dat de essentie van Yoga voor volwassenen uit het oog wordt verloren. Bij kinderyoga wordt ingegaan op vragen als: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, hoe ga ik respectvol met anderen om, hoe bewaak ik mijn grenzen, kan ik eerlijk zijn tegenover mezelf, waar ligt mijn kracht, hoe verdeel ik mijn energie en hoe blijf ik bij mezelf? Yoga wordt door vele mensen geassocieerd met het geloof Hindoeïsme. Om de verwarring tegen te gaan dat kinderyoga als een methode voor het verspreiden van oosterse mystiek wordt gezien is de gebruikte terminologie bij kinderyoga aan de westerse maatstaven aangepast. Kinderyoga sluit aan bij de belevingswereld van kinderen, door met thema’s te werken. De houdingen worden met liedjes, sprookjes, versjes, en verhalen ondersteund. Dynamische oefeningen worden afgewisseld met rustmomenten. Op een speelse manier worden kinderen door de Yogaoefeningen zich bewust van hun adem, ontwikkelen ze hun zintuigen en leren ze verschil waar te nemen tussen spanning en ontspanning. Ook zelfwaardering, concentratie en ontwikkeling van verbeeldingskracht zijn belangrijke elementen die bevorderd worden door kinderyoga. Uit onderzoeken blijkt dat kinderyoga soepelheid, kracht en evenwicht bevordert in fysiek en mentaal opzicht. Doordat er ook stiltespel, visualisatie en ontspanningtechnieken aan bod komen leren kinderen rust te ervaren en te luisteren naar zichzelf en anderen. Concentratie, lichaamsbewustzijn en creativiteit worden hierdoor bevorderd. 

Belangrijke componenten bij het geven van Yoga aan kinderen zijn omgeving en sfeer. De omgeving en sfeer leveren een bijdrage aan de ontspanning en het loslaten van de dagelijkse prikkels en zorgen. Speciale attributen kunnen worden gebruikt om een tijd voor ontspanning te symboliseren. Dit kan een Yogamat, kussen, speciale kleding, deken, of een knuffel zijn. Een ander belangrijk aspect van kinderyoga is, dat de lessen in een veilige niet-competitieve sfeer plaatsvinden. Kinderen mogen herinnerd worden om zich niet te vergelijken met anderen, om een concurrentiegevoel tegen te gaan. Er dient een sfeer gecreëerd te worden waarin kinderen op zichzelf kunnen concentreren, zonder zorg om uitgelachen te worden of het niet kunnen bijhouden van de les. Yoga kan overal beoefend worden; in de woonkamer, slaapkamer, (gezamenlijke) ruimte, ruimte van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. De kwaliteit van de Yogales neemt toe wanneer er met een aantal punten rekening wordt gehouden. Kinderen zijn spontaan en beweeglijk en hebben ruimte nodig om te lopen, springen, draaien en geluiden te maken. De ruimte moet dus groot genoeg zijn om de fantasie en creativiteit van kinderen tot uiting te laten komen. Ongewenste afleiding door bijvoorbeeld aanwezigheid van speelgoed, geluiden van buiten of een deurbel moeten geminimaliseerd worden. De lengte van een Yogales is afhankelijk van de spanningsboog en ontwikkeling van de kinderen. 

Steeds meer professionals pleiten voor het inzetten van meditatie op scholen. Yoga wordt inmiddels al op een aantal scholen in Nederland gegeven, in India of Frankrijk is dit zelfs heel gewoon. Hoewel Yoga voor kinderen in Nederland wel in opkomst is, zijn er helaas geen cijfers bekend over de totale omvang. Tijdens een Yogales gaan kinderen bewegen, ontdekken, ontspannen en fantaseren. Binnen de Yogales worden verschillende thema’s verwerkt waarin de Yogahoudingen door allerlei dieren vertegenwoordigd worden. Tegenwoordig bestaan ook veel inspirerende sets van kaarten met Yogahoudingen die tijdens de Yogalessen gebruikt kunnen worden. Zo worden de Yogahoudingen, adem- en massagespelletjes, meditatie en ontspanningsoefeningen op een duidelijke en speelse manier binnen de lessen behandeld. Het zien van een voorbeeldplaatje helpt kinderen om de gewenste houdingen makkelijker uit te voeren.