Jógová terapie

Yogatherapie Iveta Hanusova

Jógová terapie vznikla na základě Hatha-jógy a Ajurvédy. Základem obou těchto věd je holistická vize, kde je člověk vnímán jako jeden celek. Tělesná schránka, duše, emoce, myšlenky a touhy jsou se sebou spojeny a navzájem se ovlivńují. Cílem Hatha-jógy a Ajurvédy je rovnováha mezi tělem a duší a její udržení pomocí sebepoznání a vědomí.

V mé praxi kombinuji znalosti z Psychologie s pozitivními účinky Jógy a Sensi terapie (práce s energií). Tímto způsobem zahrnuji do procesu psychiku (jako například myšlenkové pochody, chování nebo přesvědčení), fyzické tělo i energetický systém.

Jógová terapie nám napomáhá vědomě prozkoumat a prohloubit vztah s tělem a učí nás rozpoznávat jeho signály.

Každý jógový program je jiný. Vždy je sestaven na základě vašich aktuálních potřeb a možností.

Kdy může terapie jógou pomoci?

Níže uvádíme několik příkladů:

 • problémy pohybového aparátu (bolest zad, ztuhlost svalstva, . . .)
 • syndrom vyhoření
 • poruchy spánku
 • problémy s dechem
 • poruchy příjmu potravy
 • menopauzální příznaky
 • psychosomatické potíže
 • stres
 • zažívací potíže
 • nízký imunitní systém
 • problémy s koncentrací
 • nízká sebedůvěra

Jógová terapie u dětí

Každé dítě má jinou povahu, jiné pocity a jinou stavbu těla. Každé dítě má také své silné a slabé stránky. Nesprávné životní návyky mohou narušit přirozenou rovnováhu a tím posílit právě ty slabé stránky.

V praxi se mnoho z nás setkává s dětmi, které potřebují více pozornosti než ostatní. Často se jedná o děti, které jsou příliš pohyblivé, agresivní nebo naopak velmi unavené a bez energie. Tyto děti někdy potřebují individuální přístup prostřednictvím jógy na míru. V tomto případě mluvíme o jógové terapii.

Program jógové terapie je sestaven s ohledem na psychický a tělesný vývoj, individuální potřeby a možnosti dítěte. Pro sestavení individuálního programu jógové terapie je důležité vědět, které energie u dítěte momentálně nejsou v rovnováze. Pomocí pohybových a emotivních cvičení se potom posílí opačné energie, které jsou nezbytné k odstranění nerovnováhy. Hrou s protilehlými energiemi se dítě postupně učí chápat proč jsou pro něj některé pohyby snazší a jiné těžší a proč na některé situace reaguje více emotivně než na jiné. Cílem jógové terapie je, aby dítě přišlo na to, že vše co potřebuje k tomu, aby se cítilo dobře je již v něm samotném. Když dítě ví co ho vyvede z rovnováhy, je pro něj jednodušší rovnováhu znovu obnovit. Správná strava hraje v dosažení kýžené rovnováhy také velkou roli.

V rámci jógové terapie pro děti se kromě jógových pozic používají také jednoduchá dechová cvičení a vizualizace, hry, kreativní techniky, příběhy a příroda.

Kdy může jógová terapie dětem pomoci?

Níže uvádím několik příkladů:

 • psychosomatické potíže
 • špatné držení těla
 • poruchy spánku
 • ADHD / ADD
 • nízká sebedůvěra
 • HSP, vysoká citlivost
 • Potíže s koncentrací
 • Agresivita
 • Chronické bolesti břicha nebo hlavy
 • Strach ze selhání