Děti a Vědomý Pohyb

Zdarma webinář

 

Děti a Vědomý Pohyb

Pod pojmem vědomý pohyb se skrývá kombinace jógového cvičení, aktivit na posílení vědomí těla i ducha, kreativní úkoly na podpoření fantasie a práce s emocemi a energií. Koncept vědomého pohybu je hravý, prohlubující, vyzývavý, vědomý a přináší sebepoznání a sebelásku dětem i dospělým.

Cílem vědomého pohybu je každému (vnitřnímu) dítěti pomoci na cestě k sebepoznání a objevení jejich jedinečných kvalit a naučit je s nimi pracovat. Každé dítě je jiné a má jiné potřeby a schopnosti a možnosti. Individuální přístup a pohyb na míru je vždy základem. Vědomým pohybem, meditací, hrou, kreativními cvičeními a fantazií se děti vydávají na cestu sebeobjevování. Toto s sebou přináší mnoho pozitivních účinků na chování a tělesné a duševní zdraví dítěte. 

Dítě se například naučí:

poznat a uvědomit si vlastní tělo,

rozpoznat své osobní hranice a naučit se je stanovovat,

jak posílit a protáhnout svaly těla,

jak naslouchat svému dechu a jak s ním jemným způsobem pracovat,

zvýšit koncentraci,

uvolnit se když je to potřeba,

zdravému propojení s ostatními a s přírodou,

jak posílit svou sebedůvěru,

rozpoznat svoje kvality, ale i kvality lidí kolem něj.

Effecten bewust bewegen met kinderen
Over Iveta Hanusova

Mohla bych pokračovat dál a dál, ale to by bylo nudo. Mnohem raději a s větším nadšením ti o všech pozitivních účincích vědomého pohybu povím naživo během jednoho z mých webinářů. Mám totiž ráda interakci, která poskytuje prostor na sdílení tipů, praktických příkladů a zodpovídání na kladené dotazy.

A věř, že tyto informace jsou neuvěřitelně přínosné!
Každý rodič, vychovatel, učitel nebo kdokoli jiný kdo pracuje s dětmi by měl tyto fakta vědět. Společně totiž můžeme životy a budoucnost našich dětí učinit mnohem krásnější a jednodušší.

Chceš vědět, čeho můžeš s dětmi dosáhnout jednoduchými změnami v jejich každodenním životě?

Přihlaš se na můj WEBINÁŘ ZDARMA

Děti a Vědomý Pohyb

Budeš 13.6. 2022 ve 20.20 h toho?

Chceš se zúčastnit, ale tento den to nestíháš? Nevadí.

Přihlaš se a obdržíš záznam nebo pozvánku na ten příští.